Follow by Email

La lezione / LectiaLINGUA, CULTURA E CIVILTA’ ROMENA
Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, LCCR

Obiectivele centrale ale studierii limbii române, in afara Romaniei, constau în dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română (maternă, pentru unii dintre elevi), precum şi familiarizarea sau consolidarea, după caz, a noţiunilor de cultură şi civilizaţie specifice României. Totodată, acest curriculum doreşte să motiveze elevii români în conştientizarea identităţii naţionale proprii, precum şi pentru integrarea culturală în spaţiul european. 

            Gli obiettivi centrali nello studio del romeno mirano a sviluppare le competenze di comunicazione orale e scritta nella lingua romena (lingua madre per questi alunni), nonché a rendere familiari o consolidare quelle nozioni di cultura e civiltà caratteristiche per la Romania. Nello stesso tempo questo curriculum vuole motivare gli alunni romeni a diventare consapevoli della propria identità nazionale, nonché a integrarsi culturalmente, nello spazio europeo.

Invatamant primar:
      Obiective cadru
1.      Dezvoltarea capacităţii de a recepta mesaje diverse, orale şi scrise, în limba română
2.      Dezvoltarea capacităţii de a produce mesaje diverse, orale şi scrise, în limba română
3.      Formarea reprezentărilor privind timpul şi spaţiul în istorie
4.      Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Obiettivi quadro
1. Sviluppare le capacità di ricevere vari messaggi, orali e scritti, in lingua romena
2. Sviluppare le capacità di elaborare messaggi diversi, orali e scritti, in lingua romena
3. Creare e formare delle rappresentazioni sul tempo e sullo spazio nella storia
4. Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stesso e degli altri 
                                                                                                              
      Obiective de referinţă
Să asculte diverse mesaje orale în limba română, dovedind înţelegerea acestora
Să citească diverse texte literare,  nonliterare şi multimodale, dovedind înţelegerea acestora
Să folosească strategii diverse de identificare globală a informaţiei provenite din diverse surse 
Să participe la interacţiuni verbale diverse
Să ordoneze evenimente personale / evenimente istorice
Să prezinte aspecte privind legăturile dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor
Să aprecieze rolul oamenilor în desfăşurarea evenimentelor
Să exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi din prezent

    Obiettivi di riferimento
Ascoltare diversi messaggi orali in romeno, dimostrando le capacità di comprensione                 
Leggere diversi testi letterari, non letterari,   e multimodali, dimostrando la capacità di comprenderli 
Utilizzare varie strategie per l’identificazione globale dell’informazione, colta da fonti diverse     

Invatamant gimnazial:
Competenţe generale
5.      Cunoaşterea şi utilizarea surselor referitoare la trecutul şi prezentul românilor
6.      Receptarea unor mesaje diverse în limba română şi a unor reprezentări artistice din cultura română
7.      Producerea de mesaje diverse în limba română în legătură cu temele abordate
8.      Înţelegerea timpului şi a spaţiului în context istoric şi literar

Valori şi atitudini
Stimularea interesului pentru regiunea natală
Formarea imaginii de sine, a sentimentului de apartenenţă la un spaţiu cultural
Deschiderea spre celălalt, interesul pentru împărtăşirea valorilor proprii
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.
  
Competenze generali
6. Conoscere e saper utilizzare fonti che riguardano il passato ed il presente dei romeni
7. Captare diversi messaggi nella lingua romena e  rappresentazioni artistiche della cultura romena
8. Elaborare vari messaggi in romeno su temi  trattati in precedenza
9. Intendere il tempo e lo spazio nel contesto storico e letterario

Valori e attitudini
L’interesse per la regione natia
La formazione di un’immagine di sé stesso e del sentimento di appartenenza ad uno spazio culturale
L’apertura verso gli altri e l’interesse per condividere con loro i propri valori
Un atteggiamento positivo verso la lingua madre e la consapevolezza del ruolo che questa lingua ha per lo sviluppo personale e l’ampliamento dell’orizzonte culturale

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate


Identificarea şi utilizarea surselor pe baza cărora pot obţine informaţii cu privire la trecutul şi prezentul românilor şi ale comunităţilor din care provin
Observarea asemănărilor şi deosebirilor între diferitele comunităţi cu care intră în contact
Aprecierea faptelor din trecut şi prezent pornind de la consultarea unor surse diverse
Utilizarea unor tehnici de lectură pentru înţelegerea globală a semnificaţiei mesajelor orale şi scrise
Lectura unor texte din literatura română şi receptarea unor reprezentări artistice diverse din cultura română de patrimoniu sau contemporană
Producerea unor mesaje orale pe marginea temelor abordate
Producerea unor scurte mesaje scrise, cu accent pe scrieri de tip funcţional
Participarea la interacţiuni verbale diverse
Ordonarea evenimentelor comunităţii şi a evenimentelor personale pe axa timpului
Identificarea legăturilor existente între mediul geografic şi viaţa oamenilor
Analiza rolului indicilor de timp şi de spaţiu în textele literare citite sau în filmele vizionate

Competenze specifiche
1. Conoscere e saper utilizzare fonti che riguardano il passato ed il presente dei romeni
2.Captare diversi messaggi in romeno e diverse rappresentazioni artistiche della cultura romena
3. Elaborare vari messaggi in romeno su temi  trattati in precedenza
4. Intendere il tempo e lo spazio nel contesto storico e letterario

LCCR 2012-2013                                 Lecţia 1 – Lezione 1

1.      Modalitati de a saluta si a se adresa  - Modalità di salutare e rivolgere:

Bună dimineaţa! – Buona mattina!
Bună ziua!           – Buongiorno!
Bună seara!         – Buonasera!
Noapte bună!      – Buonanotte!
Servus!                – Ciao!
Salve !                – Salve!
 Salut!                – Saluto!
La revedere!       – Arrivederci!
Pe curând!         – A presto!
Mulţumesc!       – Grazie!
Cu plăcere!       – Con piacere!
Succes!             -Successo!
Baftă!               - Buona fortuna! In bocca a lupo!
Noroc!              - Fortuna!
Sănătate!          -Salute!

2.      Intrebari simple si raspunsuri – Semplici domande e risposte:

Ce faci?              – Che fai?
Ce mai faci?       – Come va?
Cum îţi merge?  – Come ti va?
Unde mergi?      – Dove vai?
Esti bine?           – Stai bene?
Ai făcut lectiile? – Hai fatto i compiti?
Mergi la şcoala? – Vai a scuola?
Ce ai mâncat azi? – Che cosa hai mangiato oggi?
Cât ai de studiat? – Quanto hai da studiare?
Când vii la mine? – Quando vieni da me?
De ce trebuie să pleci? – Perche devi partire?

3.      Tradu in limba italiana textul:
              Traduci nella lingua italiana il testo:

-Salve Alina!
-Salut George!
-Ce mai faci? Ai terminat lectiile?
-Bine, multumesc! Da, eu am facut lectiile.
-La revedere, pe curand!
-Pe curand!
4.      Scrie traducerea in italiana:
Scrivi la traduzione in italiano:
eu sunt                                       noi suntem
tu eşti                                         voi sunteţi
el, ea este                                  ei, ele sunt


LCCR 2012- 2013                     
                                                           Lecţia 2 – Lezione 2
                                 Eu si familia mea – Io e la mia famiglia

Mama (maica) – la madre
Tatal (taica) – il padre           
Mama – mamma       
Mămica – la mammina                                          fiica – la figlia
Tata – papà                      
Tăticul – il papino                                                  fiul – il figlio
Bunica – nonna                                                      nepoata – la nipote
Bunicuţa – la nonnina                                            nepoţica – la nipotina
Bunicul – nonno                                                     nepotul – il nipote
Bunicuţul – il nonnino                                           nepoţelul – il nipotino
Străbunica – bisnonna                                            stranepoata – bisnipote
Străbunicul – bisnonno                                          stranepotul – bisnipote, pronipote
Sora – la sorella
Fratele - il fratello
Verişoara – la cugina
Verişorul – il cugino
Matuşa – la zia
Unchiul – lo zio

1.      Citeste si tradu in italiana urmatorul dialog:

-Buna, mami!
-Ciao, draga mea!
-Mamico, ce facem azi?
-Mergem in vizita la bunica.
- Vine si sora mea Ana?
-Da, vine si Ana, cu tati si cu Doru, fratele tau. Acolo intalnim verisorii vostri Victor si Radu.
- Ce duminica frumoasa!

Verbul a merge, modul indicativ, timpul prezent:
eu merg, tu mergi, el,ea merge, noi mergem, voi mergeti, ei,ele merg.

Verbul a întalni, modul indicativ, timpul prezent.
Eu întâlnesc,
tu întâlneşti,
el, ea întâlneşte,
noi întâlnim,
voi întâlniţi,
ei, ele întâlnesc.
Forma reflexiva: eu mă intalnesc,
                              tu te intalnesti,
                              el, ea se intalneste,
                             noi ne intalnim,
                             voi vă intalniti,
                             ei,ele se intalnesc.

2.      Formuleaza 5  fraxe utilizand cuvintele noi invatate azi.

Lectia 3 - Lezione 3
Culorile - I Colori

Culori primare: roşu – rosso, galben – giallo, albastru – blu
Tricolorul României: roşu + galben + albastru
Alb – bianco
Negru – nero
Maro – marrone
Verde – verde
Bleo – azzurro
Bleomarin – blu scuro
Portocaliu – arancione
Mov – rosa-viola
Roz – rosa  
Bej – beige, bianco- giallastro come burro
Crem – avorio

Curcubeul –l’ arcobaleno: Roşu- rosso
                                           Orange – arancione
                                           Galben – giallo
                                           Verde – verde
                                           Albastru – blu
                                           Indigo – viola scuro
                                           Violet – viola

               Florile – I fiori
Trandafiri – rose
Lalele – tulipani
Muscate – gerani
Garoafe – garofani
Frezie – fresia
Crisanteme – crisantemi
Ghiocel – bucaneve
Liliac –lilla
Crin – giglio
Bujor - peonia
        
      1.     Tradu in italiana urmatorul dialog:
-          Ciao, Crina!   Unde mergi?    
-          Salut Bujor! Merg sa cumpăr un buchet de trandafiri rosii pentru mama. Azi este ziua ei de nastere.
-          La mulţi ani si din partea mea!   
-          Mă grăbesc, pe curând!
-          Pa, Crina si distracţie placuta la aniversare!  

2. Scrie culorile curcubeului din memorie:                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                    
Proiect de lectie / Progetto di lezione

Denumirea activitatii: Toamna - Activitate interdisciplinara
Unitatea de invatamant: I. C. Ilaria Alpi, Ladispoli
Data: 15 – 19 octombrie 2012
Prof.LCCR: Angela Nicoara
Clasa/ Grupa: 1
Obiectul:LCCR
Subiectul: Limba romana- texte suport cu Greierele si furnica
                  Comunicare- lectura si interpretare
                  Geografie- clima si natura toamna in Romania si Italia
                  Istorie- date biografice si cronologice ale autorilor
                  Cultura- conserve pentru iarna
                  Civilizatie- pregatirile de toamna in Romania. Atitudinea in comunitate
 Tipul activitatii: lecţie de sistematizare a noilor cunoştinţe                                                                 
 Scopul lectiei:-dezvoltarea capacităţii de exprimare si argumentare a propriilor pareri;
                         -dezvoltarea creativităţii si expresivităţii limbajului oral şi scris;
                         -dezvoltarea gustului pentru lectură;
Competenţe generale
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
2. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

 Obiective operaţionale
a)      Cognitive:
O1
- să desprindă elementele semnificative ale textului-suport prin formulare de răspunsuri adecvate la întrebări referitoare la conţinutului textului 
O2
- să identifice faptele şi întâmplările petrecute într-o succesiune logică din textul citit
O3
- să analizeze critic, prin comparaţie, faptele şi atitudinile personajelor textului-suport
O4
- să recunoască şi să prezinte cel puţin trei trăsături fizice şi/sau sufleteşti ale personajelor, stabilind asemănările şi deosebirile dintre acestea
O5

O6
- să formuleze mesajul educativ al textului sub forma unui sfat adecvat situaţiei date
-să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, toleranţă, responsabilitate
O7     -să interpreteze rolurile celor două personaje si al naratorului.

b) Afective:
O1
- să-şi exprime propriile opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele şi atitudinile personajelor întâlnite în textul literar, prezentând cel puţin un argument
O2 – să manifeste interes şi motivaţie pentru ora de lectură;
O3 – să înveţe să coopereze.
O4- iubească munca şi pe cei ce muncesc indiferent de îndeletnicirea acestora ;
c)Psiho-motorii – Să adopte o poziţie corectă în timpul activităţii

RESURSE
a). procedurale: conversaţia euristică, explicatia, lectura predictivă, observarea dirijata, diagrama Venn, hârtia de 1 minut, turul galeriei, dramatizarea
  b). materiale: planşa reprezentand greierele si furnica, fişă de lucru în perechi,  echipă, text-suport
  c). temporale: 2 ore

Forme de organizare: frontala, individuala,  în perechí, in echipe;

  Mijloace didactice:coli de flipchart, fise de lucru, markere, patafix, hartie alba,  imagini, volumul ,Singur printre poeţi”-Marin Sorescu, ”Fabule” de Jean de la Fontaine, “Balada unui greier mic” de George Topirceanu, “Greierul si furnica” de Alexandru Donici, “Alla formica” de Gianni Rodari, Cantecul “Balada unui greier mic” interpretat de Mihai Constantinescu.


Secvenţele
instruirii
Conţinutul informaţional şi demersul didactic
Elemente de strategie didactică

Evaluare

Activitatea învăţătorului

Activitatea elevilor
Metode şi procedee
Material didactic
Forme de organi-
zare
       Captarea si orientarea atentiei 
10 min      
            Atenţia elevilor va fi captată cu ajutorul calculatorului unde se vor afişa  ghicitori la care elevii vor da răspunsul.
Invatatoarea  va citi  informaţii referitoare la natura in anotimpul toamna in Romania si Italia si  despre aceste insecte pe calculator si planse.
    Elevii vor dezlega ghicitorile si isi vor insusi informatii referitoare la aceste insecte
*Conversaţia euristică
 * Explicatia
*Calculator
*frontal
*frontala
individuala si pe grupa
Reactualizarea cunoştinţelor
10 min
*Se va face prin citirea fabulelor pe grupe si nivele.
·         Cine este autorul fabulei?
·         Cine sunt  personajele  textului?
·         Ce proverbe cunoaşteţi pentru aceste personaje?
·         Ce alte  fabule  cunoaşteti despre greiere si furnica?
-Se dau date despre autori.
Elevii vor citi in lant fabula, vor da exemple de proverbe referitoare la greiere si la furnica si exemple de fabule in care apar greierele si furnica.

*conversa-ţia euristică
*lectura predictivă
* imagini,
*volumele de poezii si fabule din care s-au extras textele suport
*planşe cu toamna

*frontal
*frontala

Dirijarea noii învăţări şi obţinerea performanţei
60 min
*Scrie intr-un minut pe o coala de hartie ce s-a intâmplat intre greier si furnică atunci când greierele a mers să împrumute mâncare de la aceasta!
Lucrul in perechi
-Scrie  în diagrama dată  însuşiri pentru greiere şi furnică .
Numeroteaza imaginile în ordinea desfăşurării acţiunii, apoi completează propoziţiile cu cuvinte potrivite.
Lucrul pe echipe
Pe grupe elevii vor scrie argumente în favoarea furnicii şi argumente în favoarea greierului.  In final se va face turul galeriei. Liderul fiecarei echipe  va citi toate argumentele scrise de membrii grupei sale.
Elevii  vor scrie individual pe coala de hartie ,ce s-a intamplat intre greiere si furnica
Elevii vor lucra in perechi diagrama Venn, scriind insusiri pentru greiere si furnica.
Tot in perechi vor ordona imaginile in ordinea desfasurarii lor si vor completa propozitiile lacunare cu cuvintele potrivite din fabula invatata.
Elevii se vor grupa pe echipe de cate patru, pentru a scrie argumente in favoarea furnicii si in favoarea greierului
In final se va face turul galeriei cu materialele realizate de catre elevi.
Elevii de clasa I vor colora si completa desenul propus pe fisa de lucru.

*hârtia de 1 minut
*diagrama Venn,
*turul galeriei*coli de flipchart,
*fise de lucru, *markere,
*hartie alba
*patafix


*Indivi-dual
*In perechi,     *In echipă,

*Obser-varea dirijata


Asigurarea feedback-ului si evaluarea
40 min
În final se va face şezătoarea Toamna , Se va cânta cântecul „Greierele şi furnica” cu acompaniament la calculator.


Elevii vor fi costumati cu cel putin un  element caracteristic personajului ales (Zâna Toamna, Greierele, Furnica, Povestitorii, Furnica I, Furnica II) si se va face sezatoarea Toamna. Fiecare va interpreta rolul avut. Vor canta cantecelul invatat: Povestea unui greier mic
 *Dramati-zarea
*Costumatii

*indivi-dual
Frontal

*Obser-varea dirijataBalada unui greier mic
                      de George Topirceanu
Peste dealuri zgribulite,
Peste tarini zdrentuite,
A venit asa, deodata,
Toamna cea intunecata.
                        Lunga, slaba si zaluda,
                        Botezand natura uda
                        C-un manunchi de ciumafai,
                        Cand se scutura de ciuda.

Imprejurul ei, departe,
Risipeste-n evantai
Ploi marunte,
Frunze moarte,
Stropi de tina,
Guturai...

Si cum vine de la munte,
Blestemand si lacramand,
Toti ciulinii de pe vale
Se pitesc prin vagauni,
Iar macesii de pe cimpuri
O intimpina in cale
Cu grabite plecaciuni...
                 Doar pe coasta, la urcus,
                 Din casuta lui de huma
                 A iesit un greierus,
                 Negru, mic, muiat in tus
                 Si pe-aripi pudrat cu bruma:

Cri-cri-cri,
Toamna gri,
Nu credeam c-o sa mai vii
Inainte de Craciun,
Ca puteam si eu s-adun
O graunta cat de mica,
Ca sa nu cer imprumut
La vecina mea furnica,

Fiindca nu-mi da niciodata,
Si-apoi umple lumea toata
Ca m-am dus si i-am cerut...
Dar de-acus,
Zise el cu glas sfarsit
Ridicind un piciorus,
Dar de-acus s-a ispravit...

Cri-cri-cri,
Toamna gri,
Tare-s mic si necajit.

Greierul si furnica ,

fabula de Alexandru Donici

Greierul în desfatare,
Trecand vara cu cantare,
Deodata se trezeste
Ca afara viscoleste,
Iar el de mancat nu are.
La vecina sa furnica
Alergand, cu lacrimi pica
Si se roaga sa-i ajute,
Cu hrana sa-l imprumute,
Ca de foame sa nu moara,
Numai pan' la primavara.
Furnica l-a ascultat,
Dar asa l-a întrebat:
- Vara, cand eu adunam,
Tu ce faceai?
- Eu cantam
In petrecere cu toti.
- Ai cantat? Imi pare bine.
Acum joaca, daca poti,
Iar la vara fa ca mine!

Greierele şi furnica
parodie din volumul "Singur printre poeţi"
de Marin Sorescu

- Surioară dragă, am...
Am venit să-mi dai şi mie...
Pân’ la primăvară...
- N-am.
- ...un grăunte... ai o mie.
- N-am.
- Dar toată lumea ştie:
E doar lucru cunoscut.
- Am, da’ nu vreau
să-mprumut!
Astă-vară ce-ai făcut?
- Am cântat...
- Acuma joacă!
- Îmi e foame, c-aş juca...
- Joacă...
- Nu mă enerva,
Că-s nervos... îmi dai, or...
- Ba.
- Eşti zgârcită...
- Mă închin.
- da’ o să te-ntind puţin.
Şi-agăţând vioara-n grindă
Greieru-nşfăcă furnica
Şi-ncepu „să o destindă”.
Şi-a bătut-o zdravăn, vere!
Apoi s-au oprit. Tăcere.
Amândoi stăteau ca muţi.
- Ei, acuma mă-mprumuţi,
Surioară?
- Cu plăcere.

PROIECT DE LECTIE
(model curricular de orientare si inovare)

I.                   Partea introductiva (de identificare):
Cadru didactic: Angela Nicoara
Scoala: I C “Corrado Melone”, Ladispoli
Disciplina de invatamant: Limba, cultura si civilizatie romaneasca
Data: 04.03.2013
Clasa: Grupa 1
Unitatea de invatare: Portul popular
Tema lectiei: Femeia si mama in literatura romana (si italiana)
Tipul de lectie: mixta: predare – invatare – evaluare
Modalitati de lucru: expozitiv,
                                 dialogat,
                                 centrat pe activitatea personala a elevilor,
                                 activitati interactive.
Subiectul lectiei: Literatura- Muma lui Stefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu
                                            -Legenda Vrancei
                                            -poezii de autori italieni inchinate femeii pentru felicitarile de 8 martie
                            Limba romana: arhaisme, regionalisme, sinonime, antonime; dialogul
                            Istorie: Stefan cel Mare si Sfant- domnitorul Moldovei
                            Geografie: provincii romanesti
                            Cultura:Dimitrie Bolintineanu – personalitatea culturii romanesti
                                          Cartea de vizita a Romaniei- Manastirea Voronet
                                          Portul popular din Moldova
                            Civilizatie: 8 martie – ziua mamei in Romania
Informatia transmisa: 8 Martie – Ziua internationala a femeii, Ziua mamei in Romania
Scopul lectiei: Imbogatirea vocabularului activ cu informatii despre trecutul istoric
                        Familiarizarea cu formarea deprinderii de a citi corect, cursiv şi conştient texte moderne
                        Largirea orizontului de cunostinte
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacitatii de a recepta mesaje diverse, orale si scrise, în limba româna
2. Dezvoltarea capacitatii de a produce mesaje diverse, orale si scrise, în limba româna
3. Formarea reprezentarilor privind timpul si spatiul în istorie
4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti

COMPETENTE GENERALE:-utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si produce rea mesajelor in diferite situatii de comunicare
-argumentarea in scris sau oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare
COMPETENTE SPECIFICE:-utilizarea adecvata a achizitiilor lingvistice in receptarea textelor
-intelegerea termenilor noi
-redactarea unor texte diverse
- utilizarea corecta si adecvata a formelor exprimarii orale si scrise
-argumentarea unui punct de vedere

Obiective de referinta:
1. Sa asculte diverse mesaje orale în limba româna, dovedind întelegerea acestora
2. Sa citeasca diverse texte literare, nonliterare si multimodale,
dovedind întelegerea acestora
3. Sa foloseasca strategii diverse de identificare globala a informatiei provenite din diverse surse
4. Sa participe la interactiuni verbale diverse
5. Sa ordoneze evenimente personale / evenimente istorice
6. Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
7. Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.
8. Să recepteze un text citit sau care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia.
9. Să negocieze şi să participe la decizii comune
10. Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

Obiective concrete, operazionale:
să citească corect, fluent, expresiv si constient textul cerut
să extraga informatiile din text
să identifice, in text, cuvinte noi, arhaisme sau regionalisme
să găsească cuvinte cu acelasi înţeles  pentru cele date
să formuleze propozitii cu cuvinte din text
să povestească oral intelesul textelor
sa recite pe roluri
Obiective cognitive:
să poarte discuţii pe baza textului
să identifice informatii esentiale din text
să exprime pareri personale
să rostească în mod corect si s a recite versurile
Obiective afective: 
să participe cu interes la lectie          
să se încadreze în disciplina de lucru
să-şi exprime atitudinea faţă de actiunea la care a participat
sa aprecieze si sa respecte complexitatea grupului din care face parte
Obiective psihomotorii:
-să-şi ocupe poziţia corectă în bancă si in echipe de lucru
-sa manuiasca cu pricepere materialul didactic la dispozitie
-să păstreze disciplina pe tot parcursul lecţiei

Resurse: -umane:grupa mixta de 15 elevi LCCR din clasele a VI –a – a VIII-a
               -bibliografice: manualul LCCR, fise cu poezii de D Bolintineanu, Biografia poetului, Fise cu citate di critica literara.
               -temporale: 2 ore
Strategia didactica:
Metode didactice: de comunicare orala-expozitive:descriere, explicatia
                                                               -interogative: conversatia, dialogul, problematizarea
                              de comunicare scrisa- invatare dupa text scris, munca cu manualul
Mijloace didactice: conversaţia, munca pe grupe, explicaţia, lectura, exerciţiul.
Materiale didactice: manualele şi caietele elevilor, fişe cu poezii si exercitii,
Forma de organizare:frontala, individuala si pe echipe
Modalitati de evaluare: tradizionale:probe orale si scrise, evaluare continua si finala
                                      alternative: observarea sistematica a elevilor, aprecierea verbala, investigatia, portofoliul
Locul de desfasurare: sala de clasa
 (Desfasurarea lectiei)


Scenariul didactic
ETAPE ŞI CONŢINUT
OBIECTIVELE ACTIVITÃŢII
                       CONCEPEREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITÃŢII
EVALUARE
Moment organizatoric
5 min

-pregatirea materialelor pentru activitate;
-stabilirea climatului necesar bunei desfãşurãri a activitãţii.
-efectuarea prezentei
observarea comporta-mentului
Captarea atenţiei
Verificarea si reactualizarea cunostintelor
10 min
-sã recunoască personalitati istorice romanesti
-se prezintă imagini cu eroi romani de legenda
- se poartă o scurtă conversaţie
-se face legatura intre tema aleasa si perioada in care ne aflam(1-8 martie).

aprecieri frontale
Anunţarea temei
5 min

-se anunţã titlul lectiei, se scrie la tabla si pe caiete, cu toate argumentele care vor fi parcuse.


Prezentarea noului conţinut si a sarcinilor de invatare
55 min

-citirea poeziei si textului in proza
-analiza textului
-învăţarea poeziei pe fragmente
-sã se exprime corect
-să alcătuiască propoziţii care să conţină cuvintele noi
-sa citeasca cu intonatie

-să recite poezia respectând rolul care i-a fost atribuit

- cadrul didactic citeşte textul integral pentru fiecare grupa
Clasa a VI-a: Muma lui Stefan cel Mare, fragment, dupa D. Bolintineanu
Clasa a VII-a. Muma lui Stefan cel Mare de D. Bolintineanu
Clasa a VIII-a: Legenda Vrancei
-vor fi solicitaţi pe rand 2-3copii să recite câte un fragment din poezie;
-li se explică faptul că poezia reproduce  atmosfera de la castel dupa un lupta pierduta cu turcii
- se reiau textele explicându-se cuvintele necunoscute şi figurile de stil
- pentru o mai bună înţelegere a cuvintelor noi li se va cere copiilor să alcătuiască propoziţii cu acestea.
-elevii recită pe roluri. Textul in proza se citeste pe fragmente
- se lectureaza si noteaza datele biografice ale autorului si ale lui stefan cel Mare
-se arata la harta Romania si apoi locul natal al scriitorului si zona Vrancei
-se caracterizeaza oral cele doua tipuri de mama intalnite in textele propuse: Muma lui Stefan cel Mare si Vrancioaia
aprecieri frontale
Asigurarea feed back-ului
35 min
Fixarea cunoştinţelor
-recitarea poeziei

Extensia – 5 min.
-sa rezolve (fisele) sarcinile de lucru
- se distribuie fisa de lucru: Braistorming MAMA ;
- se lucreaza cu fisa cadranele pe grupe
- se va lucra la fisa de creatie.
-se explica insemnatatea zilei de 8 martie (din pagina ziarului Monitorul)
-se finalizeaza felicitarea pentru mama sau bunica

-elevii vor realiza un Eseu de cinci minute despre ce au invatat, cum s-au implicat, ce le-a placut, la ce vor folosi cunostintele invatate.
aprecieri individuale
Evaluarea
Concluzii şi aprecieri
10 min

Tema

Momente artistice  dedicate mamelor

-sa recite cu public
-sa realizeze lucrarea cadou pentru mama
-sa-si respecte rolul si pozitia la serbare
-aprecierea finalã a activitãţii copiilor
- se expun lucrarile terminate
-se completeaza portofoliul elevului cu un text scurt care sa redea gandul lor despre mama

Culegeti zicatori si proverbe romanesti care prezinta tema mama.

Se multumeste tuturor pentru participarea la curs, se fac urari de ziua femeii, se saluta in romaneste si italiana.
Se prezinta cantece, poezii despre mama si se daruiesc felicitarile confectionate.

-evaluare finalã
                                                         Proiect de lecţie / Progetto di lezione


Cadru didactic: Angela Nicoara
Scoala:              I C Ladispoli I
Grupa:               1      
Data:                 06.02.2013
Obiectul:           Limba, Cultura si Civilizatie Romaneasca (LCCR)
Unitatea de invatare. Natura
Subiectul:          Eroi de legenda: Vlad Tepes
Tipul lecţiei:     Predare – învăţare - evaluare
Titlul lectiei:     Vlad Tepes - domnitor si legenda
Scopul:             Familiarizarea cu formarea deprinderii de a citi corect, cursiv şi conştient
Argumente: -Literatura: Negutatorul florentin de Petre Ispirescu; Mandricel de Petre Demetru                 Popescu; Negutatorul florentin – legenda anonima.
                   -Limba romana: Verbul, sinonime, antonime
                   - Istorie: Fapte de vitejie in timpul lui Vlad Tepes; Tara Romaneasca;
                   -Geografie: Romania, Transilvania
                   -Cultura: povesti populare
                   - Civilizatie: Legenda Castelului Bran;

COMPETENTE GENERALE:
-utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si produce rea mesajelor in diferite situatii de comunicare
-argumentarea in scris sau oral a unor opinii in diverse situatii de comunicare
COMPETENTE SPECIFICE:
-utilizarea adecvata a achizitiilor lingvistice in receptarea diverselor texte
-intelegerea termenilor noi
-redactarea unor texte diverse
- utilizarea corecta si adecvata a formelor exprimarii orale si scrise
-argumentarea unui punct de vedere

Obiective operaţionale:
cognitive:
            O1 – să recunoască trasaturile personajelor
            O2 – să povesteasca pe scurt si in maniera proprie
            O3 – să identifice informatii esentiale din text
            O4 – să exprime pareri personale
            O5 – să rostească în mod corect
            O6 – să identifice şi să recunoască
            O7 – să citească corect si constient textul
            O8 – să poarte discuţii pe baza imaginilor şi a textului
            O9 – să ordoneze în mod logic evenimentele
afectiv-atitudinale:
            O10 – să participe cu interes la lecţie
            O11 – să se încadreze în disciplina de lucru
            O12 – să-şi exprime atitudinea faţă de întâmplarea din text
psihomotorii:
            O13 – să-şi ocupe poziţia corectă în bancă si in echipe de lucru
            O14 – să păstreze disciplina pe tot parcursul lecţiei


Strategia didactică
Metode şi procedee: citirea in lant, exercitiul, metoda fonetico-analitico-sintetică, explicaţia, conversaţia, problematizarea, demonstraţia, ciorchinele, instruirea programata
Mod de abordare a lecţiei: mixt
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Mijloace didactice: planşe, manualul LCCR, fotocopii,
Loc de desfăşurare: sala de clasă
Evaluare: traditionala (formativă, continuă), alternativa
Durata: 2 ore
                                                          


ETAPELE
LECŢIEI
UNITĂŢI DE CONŢINUT
ACTIVITATEA
CADRULUI DIDACTIC
STRATEGIA DIDACTICĂ
ACTIVITATEA
ELEVULUI
EVALUARE
METODE ŞI
PROCEDEE
MATERIAL
DIDACTIC
1. Moment organizatoric
 5 min
Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei
-voi avea în vedere pregătirea materialului didactic în vederea începerii lecţiei.
-voi nota absentii
-voi asigura disciplina creând o atmosferă de lucru linistita
Conversaţia
Cărţi, caiete, alfabetar
Se pregătesc pentru începerea lecţiei.
Iniţială (se observă comportamen-tul elevilor)
2.Reactualizarea cunoştinţelor anterioare
 5 min
Întrebări recapitulative
-voi cere elevilor sa precizeze tema lecţiei anterioare  
-se va recapitula argumentele studiate la intalnirea precedenta

Conversaţia
Exerciţiul
Caietele si portofoliile
Precizează titlul lecţiei şi autorul.
Citesc lecţia, alcătuiesc cuvinte şi propoziţii.
Evaluarea cunoştinţelor anterioare, gândirii si atenţiei
3. Captarea atenţiei
 5 min
Intuirea materialului
-voi prezenta elevilor ilustraţiile din manualul LCCR şi voi purta o discuţie pe marginea lor.

Conversaţia
Intuiţia
Exerciţiul
Manualul
Privesc imaginile atenţi.
Iniţială
4. Anunţarea subiectului noii lecţii, 5’
Anunţarea temei
- voi anunta tema lectiei de azi
Titlul: „Vlad Tepes – domnitor si legenda”
Conversaţia

Elevii sunt atenţi.
Iniţială
5. Dirijarea învăţării

40 min


Studiul textelor

-voi cere elevilor să identifice imaginea domnitorului in planse
-voi propune elevilor sa completeze fiecare fisa: Stiu, Vreau sa stiu,...
-voi trece la citirea textelor distribuite
Clasa a II-a, a III-a: Mandricel
Clasa a IV-a: Negutatorul florentin
Clasa a V-a: Faptele de vitejie ale romanilor
-voi citi model textul propriu zis, apoi voi cere elevilor să citească în gând.
-voi numi elevii care vor citi integral fragmentele primite.
-voi analiza cu elevii unele din cuvintele noi, apoi le voi cere să alcătuiască propoziţii cu ele.
-voi cere elevilor să ordoneze logic cele prezentate in fragmentele studiate.
Conversaţia


Observaţie


Munca
independentă

Exerciţiul

Problematizarea

Manualul


Planşe
Exprimare libera despre ceeace vad
Completeaza fisa Stiu, Vreau sa stiu, ...
Citesc integral lecţia.


Formativ-continuă
6. Asigurarea feed-back-ului
30 min
Fişe de lucru individual
-voi împărţi fiecărui elev fişă de lucru.
-voi explica cerinţele fişei de lucru.
- fisele rezolvate se expun in fata clasei
Munca independen-tă
Explicaţia
Exerciţiul
Conversaţia
Fişe de lucru
Rezolvă cerinţele impuse de fişă.
Sumativă a cunoştinţelor
7. Încheierea lecţiei şi tema
10 min
Aprecieri generale
Voi face aprecieri generale cu privire la desfăşurarea lecţiei.
Tema: să citească alte texte despre Vlad Tepes.

Conversaţia
Manualul
Sunt atenţi la aprecierile făcute.
Evaluarea comportamentului elevilor.
Extensia
Lecturi
-voi propune textul cu lectura suplimentara despre caracterul si atitudinea lui Tepes

fotocopia
Citesc elevii care se anunta spontan
Apreciere verbala
Activitate transdisciplinară:
10 min
Prezentati in limba italiana si prin desen  ce v-a impresionat mai mult la lectia de azi apoi expuneti in clasa pentru colegii  vostri.
Conversaţia
Problematizarea
Lucrari personale sau de grup
Expozitia in clasa
Citeste textul :                                                                            FISA DE LUCRU
                             Negustorul din Florenta si Voda Tepes
                                                                       dupa Mihail Drumes

       Era odata un negustor din  Florenta, care colinda adesea prin toata tara noastra. Ajunse el la Targoviste si se duse la Voda Tepes. Il ruga pe domn sa-i dea niste osteni ca sa-l ocroteasca de talhari.
- Talhari, in tara mea?striga Voda. Afla, negustorule, ca pe la noi n-a ramas nici unul. Uite, lasa-ti averea pe camp, in grija ostenilor mei.
Negustorul se invoi si ramase la palat. Dar nu dormi toata noaptea . A doua zi se minuna cand gasi averea neatinsa. Atunci se duse la Tepes ca sa-i multumeasca.
-Ti-ai cercetat punga, negustorule ? Nu-ti lipseste nimic?
Nici un galben. Ba, dimpotriva, am unul in plus.
 - Eu ti-am adaugat galbenul ca sa-ti incerc cinstea! zise Voda.
Negustorul ramase uimit. El a povestit multora despre aceasta intâmplare si despre Tepes-Voda.

1.       Precizeaza :
Numele orasului de unde venea negustorul:
Numele orasului unde se petrece intamplarea:
Numele domnitorului:

2.      Delimiteaza cele trei fragmente ale textului:a)
                                                                      b)
                                                                      c)

3.      Formuleaza ideile principale.
Alcatuieste planul de idei.

4.         Scrie cuvinte:
Cu sens asemanator pentru : colinda-................................. , avutie-.................................... , uimit-.................................
Cu sens opus pentru: noapte-............................., cinstit-...................................... , se duse-..............................

4.       Scrie cate o propozitie cu fiecare dintre cuvintele:
poezie:.....................................................................................................................................
osteni : ...................................................................................................................................
negustor: ...............................................................................................................................ANEXA                                                                      Vlad Tepes - domnitor si legenda
CVINTET
Primul vers are un singur cuvant (substantiv).
                          este cuvantul cheie din lectie.

Al doilea vers are doua cuvinte (adjective).
                                arata insusirile cuvantului  cheie.

Al treilea vers va avea trei cuvinte
                                trei verbe la modul gerunziu,
                                prezinta actiunile facute de cuvantul cheie.

Al patrulea vers  o propozitie din patru cuvinte
                                      elevul isi exprima propriile sentimente, convingeri, atitudini.

Al cincilea vers un singur cuvant (substantiv)
                                    are rol de constatare, de concluzie
                                    un cuvant ce nu a mai fost folosit in versurile anterioare.


ANEXA                         Vlad Tepes- domnitor si legenda

CUBUL

  -DESCRIE:

 -COMPARA :

-ASOCIAZA:

-ANALIZEAZA :

-ARGUMENTEAZA :

STIU
 VREAU  SA  STIU
  AM   AFLAT
 DE UNDE VOI AFLA

4 commenti:

 1. par foarte utile aceste proiecte de lectie...

  RispondiElimina
  Risposte
  1. da, sunt utile si elevii raspund bine propunerilor si solicitarilor.

   Elimina
 2. Nu va este teama ca alti profesori LCCR le pot copia si utiliza la dosarele lor??

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Proiectele trebuie adaptate grupei de elevi cu care se lucreaza.
   Ma bucur sa fie utile si altor cadre didactice.

   Elimina