Follow by Email

lunedì 3 aprile 2017

10 anni LCCR10 ani de predare a limbii, culturii si civilizației romȃnești
in scolile din state membre ale Uniunii Europene
10 anni di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena
nelle scuole dei paesi membri dell’Unione Europea


            Joi, 30 martie 2017, ȋntr-un loc plin de istorie, la Academia Romȃniei din Roma, peste 100 de elevi, 30 de directori si cadre didactice si tot atȃtia parinti si alti invitati au sarbatorit zece ani de predare a limbii, culturii și civilizației romȃnești ȋn școlile din țările membre ale Uniunii Europene.
“Astăzi și nu doar astăzi ne simțim prieteni legați de spiritul primitor al romȃnului, caracterizat de simplitate și dăruire de sine. Sărbătorim rezultatele și fericirea unui drum parcurs  ȋmpreună care a avut drept scop: bazele unui viitor frumos”, a declarat in deschiderea programului Angela Nicoara, ideatoarea evenimentului.
            Giovedì, 30 marzo 2017, in un luogo pieno di storia, nell’ Accademia di Romania in Roma, più di 100 allievi, 30 Dirigenti Scolastici e docenti, lo stesso numero di genitori e altri invitati hanno festeggiato dieci anni de insegnamento di lingua, cultura e civiltà romena nelle scuole dei paesi appartenenti all’ Unione Europea. “Oggi e non solo oggi ci sentiamo amici legati dallo spirito accogliente del popolo romeno caratterizzato dalla semplicità e donazione di sé. Festeggiamo i risultati e la  felicità di un percorso fatto insieme che ha avuto come scopo: le basi di un futuro bello”, ha dichiarato in apertura del programma Angela Nicoara, ideatrice dell’evento.
            Reamintim anul 2007, cȃnd o curajoasă iniţiativă cerea predarea limbii române în afara graniţelor ţării. A fost greu sau uşor? A fost oportun sau nu? Rezultatele se văd, se confirmă cu siguranţă,  astăzi. Putem spune că 2007 a fost  un an istoric pentru învăţământul românesc. Şi asta pentru că de atunci  limba română a devenit o limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu în afara graniţelor ţării.
            Ricordiamo l’anno 2007 quando una coraggiosa iniziativa chiedeva l’insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena fuori delle frontiere nazionali. E’ stato difficile oppure facile? E’ stato opportuno oppure no? I risultati si vedono e si confermano sicuramente oggi. Possiamo dire che l’anno 2007 è stato un anno storico per l’insegnamento romeno. E questo perche da allora la lingua romena è diventata una lingua di scolarizzazione e disciplina di studio fuori dalla Romania.
             
            Totul a început ca un proiect ministerial ce urmărea menţinerea bilingvismului în rândul populaţiei migrante ca si element de bogăţie culturală. Cu trecerea anilor, proiectul  a fost adaptat la exigenţele copiilor din şcoli.
            Tutto è cominciato come un progetto ministeriale che si proponeva il mantenimento del bilinguismo nelle popolazioni migranti e come elemento di arricchimento culturale. Con il passare del tempo, il progetto è stato adattato alle esigenze degli alunni nelle scuole.

             În prezent  se adresează tuturor copiilor, de la grădiniţă la liceu,  mai ales că mulţi dintre ei sunt născuţi în Italia cu cel puţin un părinte român.
            In presente si rivolge a tutti i bambini, dall’infanzia al liceo, soprattutto per il fatto che tanti di coloro sono nati qui, in Italia con almeno un genitore romeno.

            Ȋn 2007 cursul a fost găzduit de școli din Lazio, Piemont și Veneto cu o participare nu mai mult de 200 de elevi iar ȋn prezent se adresează la aproape 5000 de elevi de pe tot cuprinsul Italiei si la peste 13.500 copii din scolile europene.
            Nel 2007 il corso è stato ospitato nelle scuole di Lazio, Piemonte e Veneto con una partecipazione che non superava 200 alunni e oggi si rivolge a quasi 5000 allievi su tutto il territorio italiano e a più di 13.500 alunni delle scuole europee.          
            “Salut toți elevii care participă la cursurile LCCR și cărora ţin să le mulţumesc pentru toată munca lor de zi cu zi, dar mai ales ţin să le apreciez dorinţa de a învăţa. Un salut important și mulțumiri adresez părinților lor, educatorilor, ȋnvățătorilor și profesorilor de la clasă”, a fost primul gand al Angelei Nicoara la inceputul discursului sau.
            Saluto tutti gli allievi partecipanti ai corsi LCCR,  vi ringrazio per tutto il vostro lavoro di tutti i giorni e soprattutto apprezzo il loro desiderio di studiare. Un saluto importante anche  ai loro genitori ed agli  insegnanti delle classi” è stato il primo pensiero di Angela Nicoara all’inizio del suo discorso.

            Au sărbătorit ȋmpreună  colegi din diferite zone ale Italiei unde predau cursul LCCR in școli, coordonati cu profesionalitate si iubire de Directorul Institutului Limbii Romane din Bucuresti, Doamna Profesor Corina Chertes, mentorul proiectului LCCR din 2007:
            Hanno festeggiato insieme colleghe e colleghi venuti da diverse zone d’Italia dove insegnano il corso LCCR nelle scuole, coordinati con professionalità e amore dalla Diretrice dell’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, Prof.ssa Corina Chertes, il mentore del progetto LCCR dal 2007:
din Lazio: Manuela Ghiurca, Claudia Rojog, Ilie Ursachi, Mirela Mocanu, Toma Nina, Liana Delia Vasile, Simona Vasile, Emilia Grama, Ileana Ludusan, Pop Ileana Lucia, Birdea Catalina, Magdalena Mardari
din Sardinia: Ionescu Florina, Rodica Agape, 
Umbria: Gabriela Lungu, Carmen Balan, Gina Dumitriu, Raducioiu Doina
Toscana: Mihaela Jinaru
Emilia Romagna si  Lombardia: Elena Daniela Lupu, Ioana Marcu, Ioana Bucsai
Veneto: Colța Cristina, Viviane Gherghel, Opris ioana
Marche: Silvia Paun
Sicilia: Alice Elena Chilcos.
            Au ales sa participe la programul anniversar din 30 martie 2017  Directori si collaboratori din multe scoli italiene:
            Hanno scelto di partecipare al programma anniversario Dirigenti Scolastici e collaboratori di tante scuole italiane:
ACCARDO NICOLÒ, Dirigente Scolastico 240°C D Ladispoli 1
AGRESTI RICCARDO, organizzatore, Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi di Ladispoli
ALISI ANNA, Professoressa collaboratrice a I C “Tiberio Gulloni”, Collona
ALUNNI PISTORLI ANTONELLA, Profssa, vicaria/ Director adjunct DD “San Giovanni”, Terni
APA ROSA, Dirigente scolastico/Director, IC “B. Bozzi” , Monterotondo
APPOLLONI ANNA MARIA, Profssa collaboratrice/Director adjunct, IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio
BECECCHI PIETRO, DS/Director, IC Crema 2, articolo nella brochure /participare indirecta in brosura
BERTOLDO FRANCESCO, Prof, IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio
CANETTI SONIA, Profssa Vicaria/ Director adjunct, IC “Antonio Gramsci”, Roma
CASSINA VILMA, Profssa referente intercultura/Prof responsabil proiecte intercultura
COLA DANIELA, Prof. collaboratrice I C Nuovo Ponte di Nona, Roma
DANIELLI IRENE, Profssa collaboratrice
DE  ROSSI FIORELLA, DS/Director, I C Pacifici e Basiano, Sezze
DI BLASIO ANNA MARIA, Docente/Prof. colaborator IC “C. Melone”, Ladispoli
DI MARCO IRENE Dirigente Scolastico/Director, IC Marcelina
GIAVERI PATRIZIA, Dirigente Scolastico/Director, IC Fermi, partecipare indirecta, partecipazione con la relazione nella brochure
GIULIODORI CINZIA, Docente/Prof. colaborator I C “C. Melone”, Ladispoli
GIUSFREDI GIORGIO, Dirigente Scolastico/Director, IC “Zona Leda”, Aprilia
IACOMELLI NICOLETTA, Docente, referente intercultura/Prof. colaborator I C “Ladispoli1” LOREFICE DELIZIA, Docente collaboratrice/Prof. colaborator I C Sezze
MARCHETTI FIORELLA, Vicaria/Dir adjunct, IC “Cesare Chiominto”, Cori
MARCHIZZA MARISA, Dirigente scolastico/Director,  IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio, partecipazione indiretta con la relazione nella brochure
MARCIANO ANNUNZIATA DS/Director, IC Trionfale, Roma
MONACO DANIELA, DS/Director IC Nuono Ponte di Nona, Roma, partecipazione indiretta nella brochure
MONCADO ROBERTA, DS/Director IC “Loredana Campanari”, Monterotondo
MONDELLI ROBERTO DS/Director, IC Civitavecchia 2, partecipazione indiretta con la relazione nella brochure
PEZZELLA FABRIZIO, Prof. collaboratore/Prof colaborator
POCHESCI PATRIZIA, DS/Director IC “Cesare Chiominto”, Cori
REMIGI MARCO, DS/Director, IC Gorlago, Lombardia, partecipazione con la relazione nella brochure
RICCIARDI ALBERTINA, DS/Director IC “G B Rubini”, partecipazione indiretta nella brochure
SCANDURRA MANUELA, DS/Director, IC “Tiberio Gulluni", Collona
SCARPULLA PIETRO, Prof. Collaboratore/Prof. Colaborator,  IIS Via di Saponara 150
SCAVO MARILENA, DS/Director, IC “eSpasia”, Monterotondo
SCIARMA  PATRIZIA, DS/Director IC “Via di Saponara” nr 150, rappresentata da collaboratori
TROMBETTA GIANFRANCO, DS/Director IC Subiaco
VAIANO MARIA ROSARIA, Profssa. Collaboratrice/Prof. colaborator, IC “L. Campanari”, Monterotondo
VENO ROSALIA, DS/Director IC “Antonio Gramsci”, Roma, rappresentata da collaboratori.

            Ambasada si Consulatul Romȃniei in Italia au fost reprezentate de Primul Secretar, Doamna Natalia Lazureanu care a transmis felicitarile si urarile de succes mai departe din partea Domnului Ambasador George Bologan.
            Ambasciata e Consolato della Romania in Italia sono state rappresentati dal Primo Segretario  Natalia Lazureanu la quale ha portato le felicitazioni e gli auguri dell’Ambasciatore George Bologan.

            Gazda primitoare si sustinatoare a promovarii limbii si culturii romanesti, Accademia di Romania in Roma, a fost reprezentata de Doamnul Iulian Damian, responsabilul activitatilor din institutie.
            Ospite accogliente e sostenitore della promozione della lingua e della cultura romena, Accademia di Romania in Roma è stata rappresentata dal dottor Iulian Damian, responsabile delle attività culturali.

                        Din Romania a onorat invitatia la acest program aniversar Presedinta Asociatiei Italienilor din Romania, Doamna Ioana Grosaru si Directorul Liceului “Dante Alighieri” din Bucuresti, Doamna profesor Maria Dan.
            Dalla Romania ha onorato l’invito a questo programma anniversario il Presidente dell’Associazione degli Italiani in Romania, ROASIT, la Dottoressa Ioana Grosaru e la Dirigente scolastico del Liceo “Dante Alighieri” di Bucarest, Professoressa Maria Dan.
            Gandul lor a fost ca pe viitor sa se uneasca drumurile celor doaua comunitati: romanii di Italia si italienii din Romȃnia pentru a atinge obiectivele comune de conservare a culturii noastre.
            Il loro pensiero è stato quello per il futuro che accomuni le due comunità: i romeni in Italia e gli italiani in Romania per raggiungere gli stessi obiettivi di promuovere le nostre culture.

Programul a inclus o serie de activităţi:
Il programma ha incluso una serie di attività:
09.30 – 10.15- Ricevimento
10.15 – 11.00 – Apertura dell’incontro - presentazione degli ospiti e proiezione PPT, varie attività LCCR in Italia dal 2007 ad oggi
            11.00 – 13.00 – Programma “Il concerto della primavera” a cura degli allievi LCCR di diverse scuole e proseguimento per i bambini nei laboratori aperti in Sala delle esposizioni
12.00 – 13.00 – Tavola rotonda “L’Importanza del progetto LCCR e il lungo cammino dell’integrazione: passione, emozioni e didattica”, rievocare momenti del passato, ricordi e proposte per il futuro scolastico dei nostri allievi
13.00 – 13.30 – Presentazione dell’Accademia di Romania, visita alla Biblioteca e della mostra “Le feste della primavera"
13.30 – 14.00 – Buffet

09.30 – 10.15 – Primirea invitaţilor
10.15 – 11.00 – Deschiderea activității – prezentarea invitaților și proiecția materialului PPT care cuprinde activităţi LCCR în Italia din 2007 până în prezent
11.00 – 13.00 – Program artistic ,,Concertul primăverii” susţinut de elevii LCCR din diferite şcoli și participarea acestora la atelierele de dezvoltare artistică şi creativă in Sala de expozitii
12.00 – 13.00 – Masǎ rotundǎ cu directorii şcolilor care găzduiesc proiectul LCCR cu tema: ,,Importanţa proiectului LCCR şi drumul lung al integrării: pasiune, emoţii şi didactică”
13.00 – 13.30 – Prezentarea instituției Accademia di Romania, vizitarea Bibliotecii si a expoziției ,,Sărbătorile primăverii”
13.30 – 14.00 – Bufet
La programul artistica au participat elevi din Lazio si Umbria care cu talent si emotie au adus in fata invitatilor versuri, cantece si traditii de primavara din Romania.
Al programma artistico hanno partecipato allievi LCCR dal Lazio e dall’Umbria i quali con talento e emozioni hanno presentato davanti a tutti gli invitati versi, canzoni e tradizioni di primavera della Romania.
            Dupa programul artistic elevii au sarbatorit prin participarea la atelierele de dezvoltare artistica si creativa organizate in Sala de expozitii a Academiei si in acelasi timp au fost ghidati, in grupuri de 15 elevi, sa viziteze biblioteca.
            Dopo il programma artistico gli allievi hanno festeggiato partecipando ai laboratori creativi organizzati nella Sala delle esposizioni e contemporaneamente sono stati guidati, in gruppi di 15 allievi, a visitare la Biblioteca.
Tema propusa la Masa Rotunda: ,,Importanţa proiectului LCCR şi drumul lung al integrării: pasiune, emoţii şi didactică” a fost pe deplin dezbatuta si sustinuta de Directorii prezenti dar si de cei care au tinut sa participe in mod indirect transmițȃnd aprecierile lor spre a fi publicate in broșura aniversara.
Il tema della Tavola Rotonda: “L’Importanza del progetto LCCR e il lungo cammino dell’integrazione: passione, emozioni e didattica” è stato pienamente dibattuto e sostenuto dagli Dirigenti scolastici presenti e anche in modo indiretto da coloro che hanno mandato la loro relazione di apprezzamento per essere pubblicata nella brochure anniversario.
Directorii si colaboratorii au laudat curajoasa iniziativa a Ministerului romȃnesc, continuitatea si adaptarea ei la necesitatile din scoli si au propus introducerea cursului LCCR ca activitate optionala alternativa in Planul de Oferta Formativa a Scolilor in care prezenta romȃneasca este relevanta si nu numai.
I Dirigenti e i collaboratori hanno lodato la coraggiosa iniziativa del ministero romeno, la sua prosecuzione e adattamento alle necessità nelle scuole e hanno proposto che sia introdotto il corso LCCR come attività opzionale alternativa nel POF di ogni Istituto dove la presenza di alunni romeni e rilevante e non solo.
              “Mulțumim tuturor celor care au crezut ȋn noi și ȋn programul nostru. Totul confirmă consolidarea practicilor incluzive ale activităților LCCR care promovează deplina integrare, incluziunea și coeziunea socială. Aprecieri și gânduri bune adresăm, de asemenea, persoanelor care au contribuit la buna desfășurare a activităților LCCR din școlie italiene și la realizarea  acestei broșuri.
            Mulțumim, ȋn mod deosebit, Institutului Limbii Romȃne și tuturor instituțiilor si persoanelor care au acordat patronajul pentru acest eveniment”, a incheiat Angela Nicoara in numele tuturor organizatorilor.
         Ringraziamo tutti coloro  che hanno creduto in noi e nel nostro programma. Tutto ciò conferma il consolidamento delle pratiche inclusive delle attività LCCR le quali promuovono la piena integrazione, l’inclusione e la coesione sociale. Inoltre, i nostri apprezzamenti e i buoni pensieri li rivolgiamo alle persone che hanno contribuito allo svolgimento in ottime condizioni delle attività LCCR nelle scuole d’Italia ed alla realizzazione della brochure dell’evento.
            Un ringraziamento speciale all’Istituto della Lingua Romena ed a tutte le istituzioni e persone che hanno accordato il patrocinio di questo evento”, ha concluso Angela Nicoara a  nome di tutti gli organizzatori.


Riccordo/AMINTESC:
            Respectȃnd directivele europene, Ministrul Cristian Adomniței a semnat ȋn 25 augut 2007 Declarația de Intenție prin care s-a pus ȋn lucru acordul bilateral cu Ministrul Giuseppe Fioroni, ȋn funcție de care cursurile LCCR s-au aplicat din acel an în Italia și Spania. De atunci sub ȋndrumarea atentă și profesională a Doamnei Profesor Corina Chertes, Director al Institutului Limbii Romȃne din București, este promovată limba, cultura și civilizația romȃnească ȋn școli din țările membre ale Uniunii Europene. După modelul aplicat în Italia şi Spania, cursul s-a extins şi in Portugalia, Țările de Jos, Irlanda.
             Nel rispetto delle direttive europee, il ministro Cristian Adomnitei ha firmato nel 25 agosto 2007 La Dichiarazione d’Intenti in accordo bilaterale con il ministro della Pubblica Istruzione italiano Giuseppe Fioroni dalla quale viene implementato dal settembre 2007 il corso LCCR. Lo stesso accordo prende via anche in Spagna. Con la guida professionale e tenace della Direttrice dell’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, Prof.ssa Corina Chertes il corso si e esteso in Portogallo, Paesi Bassi, Irlanda.

            Nu putem vorbi despre cursul LCCR fără să amintim  anul 2007 ca un an istoric pentru învăţămantul românesc cȃnd  limba română a devenit o limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu în afara graniţelor ţării. Proiectul de început urmărea menţinerea bilingvismului în rândul populaţiei migrante şi ca element de bogăţie culturală, dar cu trecerea anilor cursul s-a adaptat la exigenţele copiilor din  şcoli. În prezent proiectul se adresează tuturor copiilor, de la grădiniţă la liceu, mai ales că mulţi dintre ei sunt născuţi în Italia cu cel puţin un părinte român.
      Non possiamo parlare del corso LCCR senza ricordare il 2007 come un anno storico per l’insegnamento della lingua romena: è stato allora infatti che questa lingua è divenuta parte integrante di un percorso di scolarizzazione ed una disciplina di studio anche al di fuori della Romania. Iniziato come un progetto che mira al mantenimento del bilinguismo nelle popolazioni migranti e un elemento di arricchimento culturale, con il passare del tempo questo progetto è stato adattato alle esigenze riscontrate nelle scuole. Adesso si rivolge a tutti i bambini, dall’infanzia al liceo, soprattutto perché molti di loro sono nati in Italia da almeno un genitore romeno.            

domenica 13 marzo 2016

Tradizioni romene tramandate dagli allievi degli Istituti Comprensivi “Corrado Melone” di Ladispoli e Civitavecchia 2
(Rǎzvan Hendea, 3°A-IC “C. Melone, Roşu Larisa, 1°A- IC Civitavecchia 2)

Nella tradizione romena, marzo è il mese dei buoni pensieri perciò a tutti i cari si regala il marzolino – simbolo di rinascita.
 În traditia româneascǎ, martie e luna gândurilor bune deci tuturor celor dragi se dǎruieste mǎrţişorul – simbolul renaşterii.

Il primo marzo è molto atteso in Romania perché da l’opportunità di mostrare la generosità, il rispetto e anche il desiderio di approfondire altre conoscenze, perciò si regala il piccolo simbolo della primavera, mǎrţişorul -il marzolino, ai compagni, amici, colleghi di ogni età e genere.
Mercoledì, 2 marzo e giovedì, 3 marzo, gli allievi del corso di lingua, cultura e civiltà romena di Ladispoli e Civitavecchia hanno presentato e festeggiato la primavera con le sue tradizioni romene. Studenti delle superiori hanno proposto ai più piccoli della Primaria e Infanzia la leggenda che sta alla base della festa del Primo marzo e hanno spiegato l’importanza della Giornata mondiale della donna, 8 marzo.

La leggenda del marzolino narra che:
A fost odatǎ ca niciodatǎ, o vreme când Soarele întruchipat într-un bǎiat chipes, obişnuia sǎ coboare pe pǎmânt pentru a dansa hora în sate. Un mare Dragon, rǎu si invidios l-a urmǎrit şi intr-o zi îl rǎpi şi îl închise in castelul sǎu.
Pǎsǎrile au încetat sǎ mai cânte, copiii nu mai râdeau şi nimeni nu avea curajul sǎ înfrunte (zmeul) Dragonul.
Într-una din zile un tânǎr curajos, a decis sǎ caute castelul, sǎ înfrunte Dragonul si sǎ elibereze Soarele.
Cǎlǎtori timp de trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. Spre sfârşitul lunii februarie tânǎrul gǎsi castelul. Dupa câteva zile de lupte Dragonul fu învins. Fǎrǎ puteri şi rǎnit tânǎrul eliberǎ soarele. Reuşi sǎ facǎ fericiţi pe toţi cei care şi-au pus speranţele in el.
Natura a reînviat, oamenii au inceput sa zambeasca. Numai tânǎrul nu a putut sǎ vadǎ primǎvara venind. Sângele curgea din rǎnile lui pe zǎpadǎ.
In timp ce zǎpada se topea, flori albe numite ghiocei, mesageri ai primǎverii rǎsǎreau.
Tânǎrul a murit fericit cǎ viaţa sa a servit unui scop nobil.
De atunci in fiecare an purtǎm la începutul lunii martie simbolul numit mǎrţişor format din şnurul împletit din culoarea roşie ca sângele bravului tânǎr şi dragostea lui pentru oameni şi alb ca zǎpada care se topeşte, ca puritatea şi sǎnǎtatea ghiocelului.

C’era una volta, un tempo in cui il Sole trasformato in un bel ragazzo, aveva l’abitudine di scendere sulla terra per ballare nei paesi i balli tradizionali.
Un grande Drago, cattivo e invidioso lo inseguì e un giorno lo catturò e lo chiuse nel suo castello.
Gli uccelli smisero di cantare, i bambini non ridevano più e nessuno aveva il coraggio di affrontare il Drago.
Un giorno, un giovane coraggioso, decise di cercare il castello, di affrontare il Drago per liberare il Sole. Viaggiò tre stagioni: l’estate, l’autunno,  e l’inverno. Verso la fine di febbraio trovò il castello del Drago, e dopo giorni e giorni in cui combatterono il dragone fu sconfitto. Senza forze e ferito il giovane liberò il sole. Riuscì a far felici tutti coloro che hanno creduto in lui.
La Natura ha ripreso vita, gli uomini cominciarono a sorridere. Solo il giovane non riuscì a vedere l’arrivo della primavera. Il suo sangue colò sulla neve.
Mentre la neve si scioglieva, i fiori bianchi chiamati bucaneve, messaggeri della primavera, spuntavano. Il giovane mori felice perchè la sua vita è servita a uno scopo nobile.
Da allora ognuno anno indossiamo all’inizio di marzo il simbolo chiamato marzolino, un cordoncino intrecciato dal colore rosso come il sangue del bravo giovane e il suo amore per gli uomini e il bianco il colore della neve che si scioglie e che significa la purezza e la salute  del piccolo bucaneve.

           I bambini hanno recitato le poesie della letteratura romena dedicate al marzolino e alla primavera.
          Con un materiale proiettato alla LIM i studenti delle superiori di primo grado hanno evidenziato le origini della festa dell'8 marzo che risalgono al 1908. Nei primi giorni di marzo, a New York, le operaie dell'industria tessile Cotton avevano dato inizio ad una serie di proteste contro le inumane condizioni in cui erano costrette a lavorare. L'8 marzo il proprietario, Mr. Johnson, temendo azioni di sciopero e altre manifestazioni, bloccò le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Nello stabilimento scoppiò un incendio e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.
         Questo triste fatto diede il via, negli anni immediatamente successivi, ad una serie di celebrazioni che, nei primi tempi, erano circoscritte agli Stati Uniti e avevano come unico scopo il ricordo dell’orribile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica.
Successivamente questa data venne proposta come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne, proprio in ricordo della tragedia in quella fabbrica americana.
         La scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo è stata fatta in Italia, esattamente nel 1946.
L’UDI (Unione Donne Italiane) stava preparando il primo "8 marzo" del Dopoguerra, e si pose il problema di trovare un fiore che potesse caratterizzare questa Giornata femminile.
Alle donne romane piacquero quei fiori gialli dal profumo particolare, che avevano anche il vantaggio di fiorire proprio nel periodo giusto e non costavano tantissimo.
         Tra le personalità femminili della Romania di ieri e di oggi i ragazzi hanno ricordato:
Sarmiza Bilcescu – prima donna nel mondo dottore nel diritto, nata il 25.04.1867 si è iscritta all’Università di Diritto a Parigi. Sarmiza Bilcescu elaborò una teoria del femminismo.
Ana Aslan –l’inventatrice della Gerontologia, è nata nell’anno 1897 a Braila. Nel 1951 divenne la prima direttrice dell’Università di Gerontologia del mondo. Elaborò Gerovital H3 una medicina contro l’invecchiamento e sulle sue malattie. Un altra marca di Ana Aslan e Aslavital. Una medicina che portarono un profitto di 17 milioni di dollari all anno.
Florica Bagdasar –medico specialista nella psicologia del bambino con disabilità. Elaborò il primo Abbecedario- il libro per tutti i bimbi.
Smaranda Gheorghiu, prima donna esploratrice al Polo Nord nel1902.
Sofia Ionescu, prima donna neurochirurgo nel mondo,  nata in 1920 a Falticeni- Suceava. Nel 1944 è la prima donna che opera chirurgicamente sul cervello
Alexandra Nechita, pittrice, nata il 27agosto 1985 a Vaslui. A 8 anni realizza la sua prima esposizione. Nominata “il bimbo meraviglioso” realizza a solo 12 anni esposizioni in SUA, Nova Zelanda, Australia, Giappone.
Angela Gheorghiu – cantante lirica
Nadia Comǎneci – la più conosciuta romena nel mondo. La ginnasta che ha ottenuto il primo 10 ai Giochi Olimpici Mondiali nel 1975.
        In Romania l’otto marzo si festeggia la donna mamma e nonna perciò anche noi, lontani dal paese dedichiamo i momenti di riconoscenza e amore con le canzoni e poesie in romeno e italiano.
Ringraziamo le nostre mamme che si occupano di noi e che fanno sacrifici lavorando in un paese lontano dal loro paese di provenienza. Con il cuore, noi allievi delle Scuole Giovanni Falcone, C. Melone di Ladispoli e F. Flavioni di Civitavecchia abbiamo dedicato momenti di poesie alle nostre mamme e anche a quelle italiane. 
         Auguri a tutte le donne! La mulţi ani tuturor femeilor!
        Concludiamo con i versi di Madre Teresa di Calcutta:

Donna
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni …. 
Però ciò che è importante non cambia; 
la tua forza
e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un'altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 
Non vivere di foto ingiallite …
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione,
ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre,
 cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però  non trattenerti  mai!!!

Femeie
Ai mereu în vedere cǎ pielea face riduri,
cǎ firele de pǎr devin albe,
cǎ zilele se transformǎ in ani…
Dar ce este important nu se schimbǎ,
forţa ta
şi convingerile tale nu au vârstǎ.
Sufletul tǎu este colantul din oricare pânzǎ de paianjen.
În spatele fiecǎrei linii de sosire este o altǎ linie de Start.
În spatele fiecǎrui succes este o alta deziluzie.
Pânǎ când eşti vie simte-te vie!
Dacǎ iţi lipseşte ce fǎceai întoarce-te si fǎ-o iar.
Nu trǎi din fotografii îngǎlbenite…
Insistǎ chiar dacǎ toţi se aşteaptǎ ca tu sǎ abandonezi.
Nu lǎsa sǎ rugineascǎ fierul care este în tine.
Fǎ in modul cǎ in loc sǎ fii compǎtimitǎ
sǎ îţi poarte respect.
Când din cauza anilor nu vei mai putea fugi,
mergi repede.
Când nu vei putea merge repede, mergi.
Când nu vei putea merge, ia bastonul.
Insǎ nu te abţine niciodatǎ!


Marzolino – realizzato dalla 3°B, Sc. P. Fumaroli
Martisor realizat de elevii din clasa a IV-a B, Scoala "P. Fumaroli", LadispoliAllievi LCCR di Ladispoli/Elevii LCCR din Ladispoli


Elevii LCCR din Civitavecchia