Follow by Email

giovedì 11 gennaio 2018


Ladispoli-Civitavecchia, 
Traditii de Craciun purtate in scoli
Tradizioni natalizie romene tramandate nelle scuole
La festa di Natale attuata anche in Italia
29/12/2017

            Partiti dalla “Corrado Melone”, gli allievi del corso di lingua, cultura e civiltà romena di Ladispoli e Civitavecchia, coordinati dalla professoressa Angela Nicoara, hanno presentato nelle loro scuole, lontano dalla Romania, poesie e canzoni chiamate “colinde” dedicate alle feste natalizie.
“In questi giorni, alle porte dei nostri cuori bussano i gruppi di cantatori con le loro canzoni natalizie, le “colinde”, che ci portano la saggezza dei nostri antenati. Ogni anno, noi gli allievi romeni ci prepariamo per annunciare la nascita del bambino Gesù con versi e canzoni antiche con le quale tutt’oggi in Romania gruppi di bambini, giovani e adulti si spostano da una casa ad altra e cantano nei giorni di Natale e Capodanno.
È questa la nostra tradizione, il Natale entra nelle case con le canzoni dei piccoli e dei grandi ed è bello trovarci intorno a un tavolo ricco e con i nostri cari accanto. Ogni cristiano è pronto per ricevere i “colindatori” e per ricompensare il loro augurio con dei doni e tanta allegria. “È il tempo di sentirsi più buoni, più allegri: alla porta arrivano le pastorelle per cantare nella notte della Vigilia. Tutti aspettiamo l’arrivo dell’alba con i regali di Babbo Natale.”
L’allegria dei canti di Natale l’abbiamo trasmesso qui, nelle nostre scuole, a migliaia di chilometri dalla Romania, insieme ai nostri genitori. I più piccoli dell’infanzia e della prima elementare hanno interpretato la colinda “La Stella”:
Gli allievi più grandi hanno cantato altre antiche colinde e versi augurali per il passaggio nel nuovo anno chiamate “Sorcova” e “Plugusorul”. Nel nostro viaggio tra le tradizioni ci ha accompagnati anche questa volta, con uno sguardo protettivo, il parroco romeno di Ladispoli, don Adrian Chili.
Grazie ai nostri genitori abbiamo indossato i costumi tradizionali delle nostre zone di provenienza della Romania e in una atmosfera di grande festa siamo riusciti a riprodurre i momenti importanti del periodo invernale che caratterizzano la cultura del popolo romeno: la Vigilia, il Natale e il passaggio nel Anno Nuovo.
La nostra esibizione è stata apprezzata da Babbo Natale, presente alle nostre recite, e ognuno ha ricevuto dei regali, dolci e libri di autori della letteratura romena.
In questa occasione sono stati ricordati i 10 anni di corso LCCR nelle scuole dell’Europa e sono stati premiati con un bellissimo diploma i genitori che hanno partecipato alla realizzazione delle diverse attività LCCR. Insieme alla nostra professoressa, Angela Nicoara, genitori e allievi siamo stati ricevuti nella Presidenza dell’IC “Corrado Melone” di Ladispoli e, con grande emozione, abbiamo portato i nostri messaggi augurali e ringraziamenti al Dirigente Scolastico, Professor Riccardo Agresti, per il Suo sostegno nella promozione del progetto Lingua, Cultura e Civiltà Romena dal 2007 a oggi, materializzati in una bellissima targa. I nostri calorosi auguri sono arrivati anche al Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, con il desiderio di accompagnarci dal 2 al 7 di maggio nel nostro viaggio-studio in Romania e per i quali ci ha ringraziati.
Siamo felici di poter ringraziare tutti gli allievi del corso di lingua, cultura e civiltà romena e i nostri Dirigenti Scolastici, Professoressa Renza Rella, Professor Riccardo Agresti, Professor Roberto Mondelli. Ringraziamenti particolari a tutti i nostri genitori e alla nostra professoressa Angela Nicoara per le bellissime attività svolte nelle nostre scuole.
Auguriamo un Santo Natale in pace, salute e allegria e un Anno Nuovo 2018 felice e prospero.”

           Au pornit de la Scoala “Corrado Melone” elevii de la cursul de Limbă, cultură si civilizatie romȃnească din Ladispoli si Civitavecchia indrumati de doamna profesoara Angela Nicoară si au prezentat aici departe de Romȃnia, versuri si colinde dedicate sărbatorilor de iarnă.
“În aceste zile la poartă inimilor noastre încep să bată colindătorii care aduc cu ei înțelepciunea celor de demult și a celor de aproape. Noi elevii romȃni anunțăm în fiecare an Nașterea copilului sfânt Iisus cu versuri și cântece vechi –colinde- pe care și azi în România cete de copii, tineri sau adulți le cânta în zilele de Crăciun și Anul Nou.
Când Crăciunul pătrunde în fiecare casă e bine să ne găsească în jurul mesei îmbelșugate, alături de chipurile celor dragi. Fiecare creștin e pregătit să primească Colindătorii și să le răsplătească urarea cu daruri și multă veselie.
Bucuria urărilor de Crăciun și Anul Nou le-am transmis aici în școli la mii de kilometri depărtare de acasă împreună cu părinții noștri. Cei mai mici de grădiniță și din clasa întâi au colindat Steaua iar cei mai mari alte vechi colinde și urări pentru trecerea dintre ani. Mulțumită părinților noștri am îmbrăcat frumoase costume populare caracteristice zonei de unde venim din România și într-o atmosfera de mare sărbătoare am realizat momentele importante din cultură poporului român: Ajunul, Crăciunul, Anul Nou. La serbarea tradițiilor noastre ne-a însoțit și de această dată cu privirea să protectoare părintele Adrian Chili din Ladispoli.
Bravură noastră a fost apreciată de Moș Crăciun prezent la serbări și fiecare dintre noi a primit cadouri dulciuri și o carte di literatură românească.
Cu această ocazie au fot reamintiți cei 10 ani de cursuri de limba, cultură și civilizație românească în școlile di Europa și au fost premiați cu o frumoasă Diplomă toți acei părinți care au participat la realizarea diferitelor activități LCCR. Împreună cu profesoară noastră Angela Nicoară, părinți și elevi am fost primiți cu colindă în biroul directorului Școlii “Corrado Melone” din Ladispoli. Am prezentat urările și mulțumirile noastre directorului Riccardo Agresti pentru susținerea și promovarea proiectului LCCR din anul 2007 până în prezent. Calduroasele noastre urări de Crăciun fericit și un senin An Nou au ajuns și la Primarul orașului Ladispoli Alessandro Grando cu dorința de a-l avea cu noi în excursia-studiu în România din 2 in 7 mai și pentru care ne-a mulțumit.
Suntem fericiți să putem mulțumi tuturor elevilor, conducerii școlilor noastre, directorii: Renza Rella, Riccardo Agresti, Roberto Mondelli. Mulțumiri speciale aducem părinților noștri, profesoarei noastre Angela Nicoară pentru aceste serbări deosebite.
Va urăm să petreceți un Sfânt Crăciun în pace, sănătate, bucurii și să avem un An Nou 2018 prosper!”

   Gabriela Chelaru I. C. “Corrado Melone” di Ladispoli e Leonardo Sandu I. C. “Civitavecchia 2”

“10 anni di accoglienza e conoscenza attraverso
la  Lingua, Cultura e Civiltà Romena 
dalla Scuola al Territorio” 
“10 ani de primire și cunoaștere reciprocă
prin Limbă, Cultură si Civilizație Romȃnească
de la Școală la realitatea din Teritoriu

 31.05. 2017, ore 10.00                      Aula Consiliare, Piazza G. Falcone, 1, 
Ladispoli, 00055-Roma

 01.06.2017, ore 13.00                                    Teatro Flavioni
dellIstituto Comprensivo  Civitavecchia 2,
                                             via Barbaranelli, 3/3°, Civitavecchia, 00053-Roma 

 

lunedì 3 aprile 2017

10 anni LCCR10 ani de predare a limbii, culturii si civilizației romȃnești
in scolile din state membre ale Uniunii Europene
10 anni di insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena
nelle scuole dei paesi membri dell’Unione Europea


            Joi, 30 martie 2017, ȋntr-un loc plin de istorie, la Academia Romȃniei din Roma, peste 100 de elevi, 30 de directori si cadre didactice si tot atȃtia parinti si alti invitati au sarbatorit zece ani de predare a limbii, culturii și civilizației romȃnești ȋn școlile din țările membre ale Uniunii Europene.
“Astăzi și nu doar astăzi ne simțim prieteni legați de spiritul primitor al romȃnului, caracterizat de simplitate și dăruire de sine. Sărbătorim rezultatele și fericirea unui drum parcurs  ȋmpreună care a avut drept scop: bazele unui viitor frumos”, a declarat in deschiderea programului Angela Nicoara, ideatoarea evenimentului.
            Giovedì, 30 marzo 2017, in un luogo pieno di storia, nell’ Accademia di Romania in Roma, più di 100 allievi, 30 Dirigenti Scolastici e docenti, lo stesso numero di genitori e altri invitati hanno festeggiato dieci anni de insegnamento di lingua, cultura e civiltà romena nelle scuole dei paesi appartenenti all’ Unione Europea. “Oggi e non solo oggi ci sentiamo amici legati dallo spirito accogliente del popolo romeno caratterizzato dalla semplicità e donazione di sé. Festeggiamo i risultati e la  felicità di un percorso fatto insieme che ha avuto come scopo: le basi di un futuro bello”, ha dichiarato in apertura del programma Angela Nicoara, ideatrice dell’evento.
            Reamintim anul 2007, cȃnd o curajoasă iniţiativă cerea predarea limbii române în afara graniţelor ţării. A fost greu sau uşor? A fost oportun sau nu? Rezultatele se văd, se confirmă cu siguranţă,  astăzi. Putem spune că 2007 a fost  un an istoric pentru învăţământul românesc. Şi asta pentru că de atunci  limba română a devenit o limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu în afara graniţelor ţării.
            Ricordiamo l’anno 2007 quando una coraggiosa iniziativa chiedeva l’insegnamento della lingua, cultura e civiltà romena fuori delle frontiere nazionali. E’ stato difficile oppure facile? E’ stato opportuno oppure no? I risultati si vedono e si confermano sicuramente oggi. Possiamo dire che l’anno 2007 è stato un anno storico per l’insegnamento romeno. E questo perche da allora la lingua romena è diventata una lingua di scolarizzazione e disciplina di studio fuori dalla Romania.
             
            Totul a început ca un proiect ministerial ce urmărea menţinerea bilingvismului în rândul populaţiei migrante ca si element de bogăţie culturală. Cu trecerea anilor, proiectul  a fost adaptat la exigenţele copiilor din şcoli.
            Tutto è cominciato come un progetto ministeriale che si proponeva il mantenimento del bilinguismo nelle popolazioni migranti e come elemento di arricchimento culturale. Con il passare del tempo, il progetto è stato adattato alle esigenze degli alunni nelle scuole.

             În prezent  se adresează tuturor copiilor, de la grădiniţă la liceu,  mai ales că mulţi dintre ei sunt născuţi în Italia cu cel puţin un părinte român.
            In presente si rivolge a tutti i bambini, dall’infanzia al liceo, soprattutto per il fatto che tanti di coloro sono nati qui, in Italia con almeno un genitore romeno.

            Ȋn 2007 cursul a fost găzduit de școli din Lazio, Piemont și Veneto cu o participare nu mai mult de 200 de elevi iar ȋn prezent se adresează la aproape 5000 de elevi de pe tot cuprinsul Italiei si la peste 13.500 copii din scolile europene.
            Nel 2007 il corso è stato ospitato nelle scuole di Lazio, Piemonte e Veneto con una partecipazione che non superava 200 alunni e oggi si rivolge a quasi 5000 allievi su tutto il territorio italiano e a più di 13.500 alunni delle scuole europee.          
            “Salut toți elevii care participă la cursurile LCCR și cărora ţin să le mulţumesc pentru toată munca lor de zi cu zi, dar mai ales ţin să le apreciez dorinţa de a învăţa. Un salut important și mulțumiri adresez părinților lor, educatorilor, ȋnvățătorilor și profesorilor de la clasă”, a fost primul gand al Angelei Nicoara la inceputul discursului sau.
            Saluto tutti gli allievi partecipanti ai corsi LCCR,  vi ringrazio per tutto il vostro lavoro di tutti i giorni e soprattutto apprezzo il loro desiderio di studiare. Un saluto importante anche  ai loro genitori ed agli  insegnanti delle classi” è stato il primo pensiero di Angela Nicoara all’inizio del suo discorso.

            Au sărbătorit ȋmpreună  colegi din diferite zone ale Italiei unde predau cursul LCCR in școli, coordonati cu profesionalitate si iubire de Directorul Institutului Limbii Romane din Bucuresti, Doamna Profesor Corina Chertes, mentorul proiectului LCCR din 2007:
            Hanno festeggiato insieme colleghe e colleghi venuti da diverse zone d’Italia dove insegnano il corso LCCR nelle scuole, coordinati con professionalità e amore dalla Diretrice dell’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, Prof.ssa Corina Chertes, il mentore del progetto LCCR dal 2007:
din Lazio: Manuela Ghiurca, Claudia Rojog, Ilie Ursachi, Mirela Mocanu, Toma Nina, Liana Delia Vasile, Simona Vasile, Emilia Grama, Ileana Ludusan, Pop Ileana Lucia, Birdea Catalina, Magdalena Mardari
din Sardinia: Ionescu Florina, Rodica Agape, 
Umbria: Gabriela Lungu, Carmen Balan, Gina Dumitriu, Raducioiu Doina
Toscana: Mihaela Jinaru
Emilia Romagna si  Lombardia: Elena Daniela Lupu, Ioana Marcu, Ioana Bucsai
Veneto: Colța Cristina, Viviane Gherghel, Opris ioana
Marche: Silvia Paun
Sicilia: Alice Elena Chilcos.
            Au ales sa participe la programul anniversar din 30 martie 2017  Directori si collaboratori din multe scoli italiene:
            Hanno scelto di partecipare al programma anniversario Dirigenti Scolastici e collaboratori di tante scuole italiane:
ACCARDO NICOLÒ, Dirigente Scolastico 240°C D Ladispoli 1
AGRESTI RICCARDO, organizzatore, Dirigente Scolastico degli Istituti Comprensivi di Ladispoli
ALISI ANNA, Professoressa collaboratrice a I C “Tiberio Gulloni”, Collona
ALUNNI PISTORLI ANTONELLA, Profssa, vicaria/ Director adjunct DD “San Giovanni”, Terni
APA ROSA, Dirigente scolastico/Director, IC “B. Bozzi” , Monterotondo
APPOLLONI ANNA MARIA, Profssa collaboratrice/Director adjunct, IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio
BECECCHI PIETRO, DS/Director, IC Crema 2, articolo nella brochure /participare indirecta in brosura
BERTOLDO FRANCESCO, Prof, IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio
CANETTI SONIA, Profssa Vicaria/ Director adjunct, IC “Antonio Gramsci”, Roma
CASSINA VILMA, Profssa referente intercultura/Prof responsabil proiecte intercultura
COLA DANIELA, Prof. collaboratrice I C Nuovo Ponte di Nona, Roma
DANIELLI IRENE, Profssa collaboratrice
DE  ROSSI FIORELLA, DS/Director, I C Pacifici e Basiano, Sezze
DI BLASIO ANNA MARIA, Docente/Prof. colaborator IC “C. Melone”, Ladispoli
DI MARCO IRENE Dirigente Scolastico/Director, IC Marcelina
GIAVERI PATRIZIA, Dirigente Scolastico/Director, IC Fermi, partecipare indirecta, partecipazione con la relazione nella brochure
GIULIODORI CINZIA, Docente/Prof. colaborator I C “C. Melone”, Ladispoli
GIUSFREDI GIORGIO, Dirigente Scolastico/Director, IC “Zona Leda”, Aprilia
IACOMELLI NICOLETTA, Docente, referente intercultura/Prof. colaborator I C “Ladispoli1” LOREFICE DELIZIA, Docente collaboratrice/Prof. colaborator I C Sezze
MARCHETTI FIORELLA, Vicaria/Dir adjunct, IC “Cesare Chiominto”, Cori
MARCHIZZA MARISA, Dirigente scolastico/Director,  IC “Olga Rovere”, Rignano Flaminio, partecipazione indiretta con la relazione nella brochure
MARCIANO ANNUNZIATA DS/Director, IC Trionfale, Roma
MONACO DANIELA, DS/Director IC Nuono Ponte di Nona, Roma, partecipazione indiretta nella brochure
MONCADO ROBERTA, DS/Director IC “Loredana Campanari”, Monterotondo
MONDELLI ROBERTO DS/Director, IC Civitavecchia 2, partecipazione indiretta con la relazione nella brochure
PEZZELLA FABRIZIO, Prof. collaboratore/Prof colaborator
POCHESCI PATRIZIA, DS/Director IC “Cesare Chiominto”, Cori
REMIGI MARCO, DS/Director, IC Gorlago, Lombardia, partecipazione con la relazione nella brochure
RICCIARDI ALBERTINA, DS/Director IC “G B Rubini”, partecipazione indiretta nella brochure
SCANDURRA MANUELA, DS/Director, IC “Tiberio Gulluni", Collona
SCARPULLA PIETRO, Prof. Collaboratore/Prof. Colaborator,  IIS Via di Saponara 150
SCAVO MARILENA, DS/Director, IC “eSpasia”, Monterotondo
SCIARMA  PATRIZIA, DS/Director IC “Via di Saponara” nr 150, rappresentata da collaboratori
TROMBETTA GIANFRANCO, DS/Director IC Subiaco
VAIANO MARIA ROSARIA, Profssa. Collaboratrice/Prof. colaborator, IC “L. Campanari”, Monterotondo
VENO ROSALIA, DS/Director IC “Antonio Gramsci”, Roma, rappresentata da collaboratori.

            Ambasada si Consulatul Romȃniei in Italia au fost reprezentate de Primul Secretar, Doamna Natalia Lazureanu care a transmis felicitarile si urarile de succes mai departe din partea Domnului Ambasador George Bologan.
            Ambasciata e Consolato della Romania in Italia sono state rappresentati dal Primo Segretario  Natalia Lazureanu la quale ha portato le felicitazioni e gli auguri dell’Ambasciatore George Bologan.

            Gazda primitoare si sustinatoare a promovarii limbii si culturii romanesti, Accademia di Romania in Roma, a fost reprezentata de Doamnul Iulian Damian, responsabilul activitatilor din institutie.
            Ospite accogliente e sostenitore della promozione della lingua e della cultura romena, Accademia di Romania in Roma è stata rappresentata dal dottor Iulian Damian, responsabile delle attività culturali.

                        Din Romania a onorat invitatia la acest program aniversar Presedinta Asociatiei Italienilor din Romania, Doamna Ioana Grosaru si Directorul Liceului “Dante Alighieri” din Bucuresti, Doamna profesor Maria Dan.
            Dalla Romania ha onorato l’invito a questo programma anniversario il Presidente dell’Associazione degli Italiani in Romania, ROASIT, la Dottoressa Ioana Grosaru e la Dirigente scolastico del Liceo “Dante Alighieri” di Bucarest, Professoressa Maria Dan.
            Gandul lor a fost ca pe viitor sa se uneasca drumurile celor doaua comunitati: romanii di Italia si italienii din Romȃnia pentru a atinge obiectivele comune de conservare a culturii noastre.
            Il loro pensiero è stato quello per il futuro che accomuni le due comunità: i romeni in Italia e gli italiani in Romania per raggiungere gli stessi obiettivi di promuovere le nostre culture.

Programul a inclus o serie de activităţi:
Il programma ha incluso una serie di attività:
09.30 – 10.15- Ricevimento
10.15 – 11.00 – Apertura dell’incontro - presentazione degli ospiti e proiezione PPT, varie attività LCCR in Italia dal 2007 ad oggi
            11.00 – 13.00 – Programma “Il concerto della primavera” a cura degli allievi LCCR di diverse scuole e proseguimento per i bambini nei laboratori aperti in Sala delle esposizioni
12.00 – 13.00 – Tavola rotonda “L’Importanza del progetto LCCR e il lungo cammino dell’integrazione: passione, emozioni e didattica”, rievocare momenti del passato, ricordi e proposte per il futuro scolastico dei nostri allievi
13.00 – 13.30 – Presentazione dell’Accademia di Romania, visita alla Biblioteca e della mostra “Le feste della primavera"
13.30 – 14.00 – Buffet

09.30 – 10.15 – Primirea invitaţilor
10.15 – 11.00 – Deschiderea activității – prezentarea invitaților și proiecția materialului PPT care cuprinde activităţi LCCR în Italia din 2007 până în prezent
11.00 – 13.00 – Program artistic ,,Concertul primăverii” susţinut de elevii LCCR din diferite şcoli și participarea acestora la atelierele de dezvoltare artistică şi creativă in Sala de expozitii
12.00 – 13.00 – Masǎ rotundǎ cu directorii şcolilor care găzduiesc proiectul LCCR cu tema: ,,Importanţa proiectului LCCR şi drumul lung al integrării: pasiune, emoţii şi didactică”
13.00 – 13.30 – Prezentarea instituției Accademia di Romania, vizitarea Bibliotecii si a expoziției ,,Sărbătorile primăverii”
13.30 – 14.00 – Bufet
La programul artistica au participat elevi din Lazio si Umbria care cu talent si emotie au adus in fata invitatilor versuri, cantece si traditii de primavara din Romania.
Al programma artistico hanno partecipato allievi LCCR dal Lazio e dall’Umbria i quali con talento e emozioni hanno presentato davanti a tutti gli invitati versi, canzoni e tradizioni di primavera della Romania.
            Dupa programul artistic elevii au sarbatorit prin participarea la atelierele de dezvoltare artistica si creativa organizate in Sala de expozitii a Academiei si in acelasi timp au fost ghidati, in grupuri de 15 elevi, sa viziteze biblioteca.
            Dopo il programma artistico gli allievi hanno festeggiato partecipando ai laboratori creativi organizzati nella Sala delle esposizioni e contemporaneamente sono stati guidati, in gruppi di 15 allievi, a visitare la Biblioteca.
Tema propusa la Masa Rotunda: ,,Importanţa proiectului LCCR şi drumul lung al integrării: pasiune, emoţii şi didactică” a fost pe deplin dezbatuta si sustinuta de Directorii prezenti dar si de cei care au tinut sa participe in mod indirect transmițȃnd aprecierile lor spre a fi publicate in broșura aniversara.
Il tema della Tavola Rotonda: “L’Importanza del progetto LCCR e il lungo cammino dell’integrazione: passione, emozioni e didattica” è stato pienamente dibattuto e sostenuto dagli Dirigenti scolastici presenti e anche in modo indiretto da coloro che hanno mandato la loro relazione di apprezzamento per essere pubblicata nella brochure anniversario.
Directorii si colaboratorii au laudat curajoasa iniziativa a Ministerului romȃnesc, continuitatea si adaptarea ei la necesitatile din scoli si au propus introducerea cursului LCCR ca activitate optionala alternativa in Planul de Oferta Formativa a Scolilor in care prezenta romȃneasca este relevanta si nu numai.
I Dirigenti e i collaboratori hanno lodato la coraggiosa iniziativa del ministero romeno, la sua prosecuzione e adattamento alle necessità nelle scuole e hanno proposto che sia introdotto il corso LCCR come attività opzionale alternativa nel POF di ogni Istituto dove la presenza di alunni romeni e rilevante e non solo.
              “Mulțumim tuturor celor care au crezut ȋn noi și ȋn programul nostru. Totul confirmă consolidarea practicilor incluzive ale activităților LCCR care promovează deplina integrare, incluziunea și coeziunea socială. Aprecieri și gânduri bune adresăm, de asemenea, persoanelor care au contribuit la buna desfășurare a activităților LCCR din școlie italiene și la realizarea  acestei broșuri.
            Mulțumim, ȋn mod deosebit, Institutului Limbii Romȃne și tuturor instituțiilor si persoanelor care au acordat patronajul pentru acest eveniment”, a incheiat Angela Nicoara in numele tuturor organizatorilor.
         Ringraziamo tutti coloro  che hanno creduto in noi e nel nostro programma. Tutto ciò conferma il consolidamento delle pratiche inclusive delle attività LCCR le quali promuovono la piena integrazione, l’inclusione e la coesione sociale. Inoltre, i nostri apprezzamenti e i buoni pensieri li rivolgiamo alle persone che hanno contribuito allo svolgimento in ottime condizioni delle attività LCCR nelle scuole d’Italia ed alla realizzazione della brochure dell’evento.
            Un ringraziamento speciale all’Istituto della Lingua Romena ed a tutte le istituzioni e persone che hanno accordato il patrocinio di questo evento”, ha concluso Angela Nicoara a  nome di tutti gli organizzatori.


Riccordo/AMINTESC:
            Respectȃnd directivele europene, Ministrul Cristian Adomniței a semnat ȋn 25 augut 2007 Declarația de Intenție prin care s-a pus ȋn lucru acordul bilateral cu Ministrul Giuseppe Fioroni, ȋn funcție de care cursurile LCCR s-au aplicat din acel an în Italia și Spania. De atunci sub ȋndrumarea atentă și profesională a Doamnei Profesor Corina Chertes, Director al Institutului Limbii Romȃne din București, este promovată limba, cultura și civilizația romȃnească ȋn școli din țările membre ale Uniunii Europene. După modelul aplicat în Italia şi Spania, cursul s-a extins şi in Portugalia, Țările de Jos, Irlanda.
             Nel rispetto delle direttive europee, il ministro Cristian Adomnitei ha firmato nel 25 agosto 2007 La Dichiarazione d’Intenti in accordo bilaterale con il ministro della Pubblica Istruzione italiano Giuseppe Fioroni dalla quale viene implementato dal settembre 2007 il corso LCCR. Lo stesso accordo prende via anche in Spagna. Con la guida professionale e tenace della Direttrice dell’Istituto della Lingua Romena di Bucarest, Prof.ssa Corina Chertes il corso si e esteso in Portogallo, Paesi Bassi, Irlanda.

            Nu putem vorbi despre cursul LCCR fără să amintim  anul 2007 ca un an istoric pentru învăţămantul românesc cȃnd  limba română a devenit o limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu în afara graniţelor ţării. Proiectul de început urmărea menţinerea bilingvismului în rândul populaţiei migrante şi ca element de bogăţie culturală, dar cu trecerea anilor cursul s-a adaptat la exigenţele copiilor din  şcoli. În prezent proiectul se adresează tuturor copiilor, de la grădiniţă la liceu, mai ales că mulţi dintre ei sunt născuţi în Italia cu cel puţin un părinte român.
      Non possiamo parlare del corso LCCR senza ricordare il 2007 come un anno storico per l’insegnamento della lingua romena: è stato allora infatti che questa lingua è divenuta parte integrante di un percorso di scolarizzazione ed una disciplina di studio anche al di fuori della Romania. Iniziato come un progetto che mira al mantenimento del bilinguismo nelle popolazioni migranti e un elemento di arricchimento culturale, con il passare del tempo questo progetto è stato adattato alle esigenze riscontrate nelle scuole. Adesso si rivolge a tutti i bambini, dall’infanzia al liceo, soprattutto perché molti di loro sono nati in Italia da almeno un genitore romeno.